Michaił Niestierow
Pustelnik, 1888-1889
olej na płótnie. 142,8×125
Galeria Trietiakowska