Michaił Niestierow
Wielkie postrzyżyny, 1898
olej na płótnie.
Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu