Mikołaj Ge
"Cóż to jest prawda?" Chrystus przed Piłatem, 1890
olej na płótnie. 233×171
Galeria Trietiakowska, Moskwa