Michaił Niestierow
Z biciem dzwonów, 1895 (lub 1897)
olej na płótnie. 150×124
Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu