Wiktor Wasniecow
Matka Boska z Dzieciątkiem, 1885-1888
Sobór św. Włodzimierza w Kijowie, Kijów