Dionizy (ikonograf)
Metropolita Aleksy ze scenami z żywota, pocz. XVI w.
tempera na desce. 197×159
Galeria Trietiakowska, Moskwa