Mistrz Wilhelm Kalteysen z Akwizgranu i Mistrz Marcin
Ołtarz Świętej Barbary, 1447
tempera na deskach świerkowych i jodłowej. 203×260
Muzeum Narodowe w Warszawie