Aleksandr Andriejewicz Iwanow
Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie, 1834
olej na płótnie. 242×321
Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu