Aleksandr Iwanow (malarz)
Chrystus ukazuje się ludowi, 1837-1857
olej na płótnie. 540×750
Galeria Trietiakowska