Juliusz Kossak
Eustachy Erazm Sanguszko w mundurze kawalerii narodowej (1794), 1871
akwarela. 70×59
Muzeum Okręgowe w Tarnowie