Michaił Niestierow
Na Rusi, 1914-1916
olej na płótnie. 206×484
Galeria Trietiakowska