Ukrzyżowanie z Korzennej, 1440-1450
deska. 117×65
Muzeum Narodowe w Krakowie