Jacek Malczewski
Portret Feliksa Jasieńskiego, 1903
Muzeum Narodowe w Krakowie