Leon Wyczółkowski
Portret Juliusza Kossaka, 1900
pastel. 90×95
Muzeum Narodowe w Krakowie