Jacopo Tintoretto
Chrystus przed Piłatem, 1565
olej na płótnie. 515×380
Scuola Grande di San Rocco