Jacopo Tintoretto
Mojżesz sprawia, że woda tryska ze skały, 1577
olej na płótnie. 554×526
Scuola Grande di San Rocco