Bernardo Strozzi
Miłosierdzie św. Wawrzyńca, 1639 – 1640
olej na płótnie. 206×162
Santa Niccolo dei Tolentini