Pokłon Trzech Króli, 1556 -1562
płótno. 168×122
Królewskie Muzea Sztuk Pięknych