Filoksenos z Eretrii
Bitwa Aleksandra z Dariuszem, II w. p.n.e.
mozaika. 271×512
Muzeum Archeologiczne w Neapolu