Ford Madox Brown
Crabtree obserwujący przejście Wenus A.D. 1639, ok. 1903
Manchester Town Hall