Cristiano Banti
Galileusz przed rzymską inkwizycją, 1857