Pieter Bruegel
Powrót stada, 1565
olej na desce.
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu