Tomasz Makowski (kartograf)
Prezentacja cara Wasyla Szujskiego i jego braci Dymitra i Iwana królowi i stanom Rzeczypospolitej w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, ok. 1611
odbitka bartynotypowa; XIX/XX w.. 24×33
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy