Pieter Bruegel
Chłopskie wesele, 1568
olej na desce.
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu