Mistrz Jerzy
Zwiastowanie, 1517
tempera na desce. 145×104
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie