artysta nieznany
Inwestytura Zimri-Lima (fragment przedstawiający Isztar, która ofiarowuje insygnia władzy Zimri-Limowi), po 1780 roku p.n.e.
malowidło ścienne.
Luwr