Giorgione
Pokłon pasterzy, 1505–1510
olej na drewnie. 91×110
National Gallery of Art