Michał Anioł
Ukrzyżowanie Świętego Piotra, 1546-1550
fresk. 625×662
Capella Paolina