Gerard David
Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu, 1502–1508
panel. 44×45
National Gallery of Art