Lucas Cranach Starszy (?)
Madonna z Dzieciątkiem i święta Katarzyna Aleksandryjska, między 1518-1520
tempera i olej na desce. 63×43
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu