Lucas Cranach Starszy (?)
Madonna z Dzieciątkiem, około 1530
tempera na desce. 79,5×63
Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich, Kraków