Geertgen tot Sint Jans
Boże Narodzenie, koniec XV w.
panel. 34×25
National Gallery w Londynie