El Greco
Chrystus na krzyżu adorowany przez donatorów, 1576-1579
olej na płótnie. 250×18o
Luwr