Henryk Siemiradzki
Za Tyberiusza na Capri, 1881
olej na płótnie. 101,5×216
Galeria Tretiakowska