Francisco Goya
Anioły adorujące Imię Boże, 1771–1772
fresk. 700×1500
Bazylika Nuestra Señora del Pilar