Henryk Siemiradzki
Fryne na święcie Posejdona w Eleusis, 1889
olej na płótnie. 390×763,5
Państwowe Muzeum Rosyjskie