Паоло Веронезе
Пир в доме Левия, 1573
Cena a Casa di Levi
Холст, масло. 555×1280
Галерея Академии, Венеция