Г. Энхтур
Памятник Ханддоржу, 2011
Ханддоржийн хөшөө
2,5 м
Улан-Батор, Сухэ-Батор