Гера Барберини, II век
Мрамор. 2,97 м
Музей Пия-Климента, Ватикан