Паоло Веронезе
Битва при Лепанто, 1572
Allegoria della battaglia di Lepanto
Холст, масло. 169×137
Галерея Академии (Венеция), Венеция