Орас Верне
Застава Клиши, 1820 год
La Barrière de Clichy
Холст, масло. 980×1310
Лувр, Париж, Франция