Тарас Григорович Шевченко
Повідь, квітень 1845 року
акварель.