Автори: Антоній Дженкінсон (Anthonius Jankinson) Ґерард де Йоде (Gerard de Jode) Гравери: Ян ван Детекум (Jan van Deutecum) Лукас ван Детекум (Lucas van Deutecum)
Московія, найпросторіше велике князівство. Опис із місцевостями автора Антонія Дженкінсона, 1593
«Moscoviae maximi amplissimi qve dvcatvs. Autore Anthonio Jankinfono Angolo.»
папір. 32,6×26,3 см.
Атлас (SPECULUM ORBAIS TERRAE - ANTVERPIAE SUMTIBUS VIDUAE ET HEREDES GERARDI DE IVDAEIS, SVIS SVMTIBYS HOC OPYS GEOGRAPHICUM CVARAVERE IMPRIMA - ANNO MDXCIII - T.2.-P.9)