Тиціан
Купідон з колесом Фортуни, 1520
Cupid with the Wheel of Fortune
олія на полотні.